Naar een ontwikkelingsvisie

25 juli 2023

Momenteel werken we toe naar een uitgewerkte ontwikkelingsvisie. Dit is een strategisch document dat de richting en het kader aangeeft voor de verdere ontwikkeling en inrichting van Koepel District. Het vormt de basis voor verdere planning, ontwerp en uitvoering van het project. We bepalen deze ontwikkelingsvisie op basis van uitgebreide onderzoeken, gesprekken met de gemeente en feedback van omwonenden en Bredanaren.

We blijven verschillende gesprekken voeren met omwonenden, zodat ieders stem goed meegewogen wordt in de afwegingen die we maken. De planning is om deze uitgewerkte visie in het vierde kwartaal (naar verwachting in november) van 2023 te presenteren aan de gemeente Breda. Voor die tijd organiseren we nog een bewonersbijeenkomst.

Daarna volgt de fase waarin we het bestemmingsplan aanvragen. We houden jullie tijdens deze en de daaropvolgende fasen op de hoogte van alle ontwikkelingen en inspraakmogelijkheden.

ADRES

Nassausingel 26
4811 DG Breda, Nederland

volg ons

Instagram
menu